संसारभर छरिएका नेपाली डाक्टरको सिड्नीमा जमघट 

सिड्नीमा चौथो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सुरू