फ्रान्समा नयाँ शक्तिको पूर्ण  बहुमत
रामचन्द्र भण्डारी पेरिस, फ्रान्स, असार ५