'फ्रान्स विश्वकै एक नम्बर प्रभावशाली देश'
रामचन्द्र भण्डारी