‘एनआइयू’ को नेपाली बजारमा रुचाइएको इलेक्ट्रिक स्कुटर
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, फागुन २३