नेपाल सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्छः नाडा
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ १८