एक रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमा होण्डाको बाइक र स्कुटर
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ २०