हुवावेले सन् २०२५ सम्ममा चालकबिनाको कार निर्माण गर्ने
एजेन्सी लन्डन, जेठ २८