शुक्रबार यामाहाको एफजेड–एक्स बाइक सार्वजनिक हुने
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, असार ३