ओलाको विद्युतीय स्कुटर १० भिन्न रंगमा उपलब्ध हुने
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, साउन ७