हिरो मोटोकर्पले बनायो दोस्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड 
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, असोज ६