उठ्न सकेन बैंकहरुको ऋण, राहतको पर्खाइमा पाेखराका व्यवसायी