'नेप्से इन्डेक्स ३०' ले कसरी फरक पार्छ कारोबार? 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, वैशाख २५