तेल उत्पादकहरू १० प्रतिशतले तेल उत्पादन कटौती गर्न सहमत
एजेन्सी चैत २८