तेल उत्पादन कटौती गर्न जुट्यो सहमति, सकियो तेल उत्पादकबीचको मूल्ययुद्ध
एजेन्सी वैशाख १