डिज्नीले १ लाख कामदारको तलब रोक्यो
एजेन्सी अमेरिका, वैशाख ९