यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ८० प्रतिशतसम्म खुम्चिने
एजेन्सी वैशाख ३०