कोरोना असरः एयर फ्रान्सले ७ हजार ५०० कामदार हटाउने
एजेन्सी पेरिस, असार २२