'ग्यारेजमा बस राखेर बैंकको किस्ता तिरौं कसरी?'
भगवती पाण्डे बुटवल, असार २७