रूपन्देहीका उद्योगीलाई २०७२ देखिको विद्युत बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन २४