नेपालमा रहेका भारतीयलाई साउदी पठाउन उडान अनुमति 
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,वैशाख ३०