विद्यार्थीका लागि इञ्जिनियरहरूले चलाएको 'कारखाना'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ७