बंगुर पालेर वार्षिक १५ लाख कमाइ, तीन हजारमा बेच्छन् 'फाइटर' चल्ला
नारायण खड्का दाङ, असोज ५