१५ करोडमा खुलेको क्लब टेन-एक्स, परिवारका लागि बेग्लै ठाउँ

'स्वदेशी ग्राहकले विदेशी मदिरा र विदेशीले नेपाली मदिरा खान्छन्' 

सुनिता सिटौला

काठमाडौं, फागुन २२