काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्माण सामग्री अभाव
रासस काठमाडौं, जेठ १