कसरी बनाइन्छ मोडुलर किचन, कति लाग्छ खर्च?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, भदौ ११