विदेशीलाई बेच्न अपार्टमेन्ट नै छैन!

'सरकारले जस्ता अपार्टमेन्ट बेच्न भनेको छ, त्यस्ता हामीकहाँ छैनन्'

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ २४