'विगत ३० वर्षदेखि नछुटाई बजेटमा काम गरेको छु, म कसरी अनधिकृत?'

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २२