न्यूनतम पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्छौँँ : श्रम मन्त्रालय
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन ३१