कोरोना भाइरसः भारतीय उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत २० लाख बढीको रोजगार खतरामा
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, वैशाख ४