यसरी बनाउनुस्, पाकेको खसीको मासुबाट ‘पुल्ड मिटलोफ’