एउटै बक्साबाट धेरै कोठामा जोड्न सकिने एलजीको एसी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख १२