पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणालीमा ग्राहकलाई भ्रम, के हो ड्यू अमाउन्ट?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख ९