अब जहाज भित्रबाटै फोन गर्न पाइने, मोबाइल 'एरोप्लेन मोड'मा राख्नु नपर्ने 

एजेन्सी

लन्डन, मंसिर २०