सुन बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ, केही दिन पर्खनुस्
कमल नेपाल काठमाडौं, असार ६