बर्मजियाको पेडामा चिनी र पिठो मात्रै
 विमोस दाहाल, इटहरी हाल काठमाडौं
विमोस दाहाल, इटहरी हाल काठमाडौं