पोहोर ३ हजारमा किनेको ज्याकेट अहिले ४ हजार भने व्यापारीले
नवराज कँडेल, मैतिदेवी, काठमाडौं