कपाल उमारी दिन्छौँ भन्ने अधिकांश विज्ञापन झुठा
सिंहबहादुर तामाङ, हेलम्बु, हाल काठमाडौँ