तरकारीको मूल्य सुनेरै आत्तिन्छु
सर्मिला पाठक, पुतलीसडक