आजकाल हरियो तरकारी किन्नै छोडेँ
सबिन राई, बानेश्वर