‘सुन्तलाको मूल्य गत वर्षभन्दा महँगो छ’
राजन कुमार, हाल कालीमाटी