‘सेकेण्ड ह्यान्ड ल्यापटप किनेर गल्ती गरेछु’
कृष्ण प्याकुरेल, काठमाडौं