अरु बेला ६० पर्ने गुलाबको फूल भ्यालेन्टाइन डे आउँदा १५० रुपैयाँ !
अविनाश चौधरी, काठमाडौं