सेलमा राखेको सट किनेको त धुनेवित्तिकै रङ गयो
अनिल भण्डारी, चितवन