नाम चलेका मोटरसाइकल कम्पनीले पनि ग्राहकलाई झुलाउँदा रहेछन्
चन्द्रलाल मानन्धर, भक्तपुर
चन्द्रलाल मानन्धर, भक्तपुर