जाडोका लुगा अहिलै नै किन्नु बुद्धिमानी
सरोज पौडेल, सुनसरी, हाल काठमाडौं