पालाको माग धान्नै गाह्रो छ
विनोदकुमार प्रजापती भक्तपुर