टेष्ट ट्युव बेबी गर्दा प्राय: बच्चा किन जुम्ल्याहा जन्मिन्छ ?