भरोसा बटुल्दै जाजरकोट अस्पताल
रासस जाजरकोट, फागुन ९