के हो अटिजम, यी हुन सक्छन् आयुर्वेदिक उपचार पद्धति