किन हुन्छ पायल्स, कसरी गर्ने उपचार?
डा. वाइपी सिंह काठमाडौं, साउन ४